Uus blogi postitus

Uus server
Uus server

May 24, 2018 by Easy Leasing Eesti

Tahame tänada Wavecom AS-i, et...

Easyleasing.ee uudiste privaatsusteade
Easyleasing.ee uudiste privaatsusteade

May 22, 2018 by Easy Leasing Eesti

25. mail 2018 jõustub uus Euroopa...

Investeeri sõidukitesse
Investeeri sõidukitesse

Aug 22, 2017 by Easy Leasing Eesti

Easy Leasing Eesti OÜ investeerimine on...

View all blog entries →

Let's Get In Touch!

Ready to start your next project with us? That's great! Give us a call or send us an email and we will get back to you as soon as possible!

Kodulehele lisati kasutajatingimused

Posted on Apr 18, 2017 by Easy Leasing Eesti

Kodulehele lisati kasutajatingimused

1. Üldinfo

1.1 Easy Leasing Eesti OÜ veebilehe kasutajatingimused ( edaspidi Kasutajatingimused) kohalduvad käesolevale internetileheküljele ning selle alamlehekülgedele ( edaspidi Veebileht), mis kuuluvad OÜ Easy Leasing Eesti (edaspidi Easy Leasing Eesti).

1.2 Veebilehe kasutamisega kinnitab kasutaja, et on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid täielikult. Kui Kasutajatingimustes sätestatu läheb vastuollu konkreetsete teenuste või toodete tingimustega, kohaldatakse viimaseid.

2. Veebilehel sisalduv informatsioon

2.1 Kuigi Easy Leasing Eesti on teinud omalt poolt kõik võimaliku, et Veebilehel sisalduv informatsioon (sealhulgas investeerimis  hindu ja tehingustatistikat puudutav informatsioon) oleks täpne ja täielik, ei garanteeri Easy Leasing Eesti informatsiooni õigsust ega vastuta sellise informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

2.2 Veebilehel sisalduvad investeeringute  ülevaated ning kommentaarid, seisukohad ja prognoosid investeeringute hindade muutuste ja investeeringute üldiste suundumuste kohta kajastavad Easy Leasing Eesti subjektiivset hinnangut selliste tulevikus saabuvate asjaolude suhtes. Easy Leasing Eesti- l ei lasu mingit vastutust seoses mainitud ülevaadete, kommentaaride, seisukohtade ja prognoosidega ning nende kasutamisest tulenevate võimalike kahjudega. Veebilehel sisalduvad ülevaated, kommentaarid, seisukohad ja prognoosid ei ole käsitatavad investeerimissoovitustena, kui ei ole otseselt teisiti sätestatud.

2.3 Kasutaja kinnitab Veebilehte kasutades, et ei tee oma investeerimisotsuseid ainult selliste ülevaadete, kommentaaride, seisukohtade ja prognooside põhjal.

2.4 Veebileht ei ole kasutamiseks mõeldud isikutele, kes on sellise riigi kodanikud, residendid või alalised elanikud, mille seadused keelavad Veebilehe kasutamise. Isikud, kellele on keelatud Veebilehel leiduva info kasutamine või kes ei ole kindlad, et neile see keelatud ei ole, peaksid Veebilehelt lahkuma.

Link kasutajatingimustele on siin...